Barion Pixel

Jogi nyilatkozat

Desig Virágdekor

Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy megtekinti a Design Virágdekor honlapjának bármelyik lapját, elfogadja az alábbi jogi feltételeket:

A honlapon található tartalom, részben vagy egészében Vályiné Kovács Veronika EV szellemi tulajdona.

A tulajdonos fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb.) feldolgozása. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Design Virágdekor oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a kivágott, vagy megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá előzetes írásbeli engedély nélkül az oldal bármely tartalmát, vagy annak bármely részét nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A oldalról/oldaltól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Design Virágdekor a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.